Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van SmartAIM. U dient zich ervan bewust te zijn dat SmartAIM niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid van SmartAIM te accepteren.

SmartAIM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gegevens die SmartAIM van u kan verwerken:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Doelstelling voor de verwerking van persoonsgegevens door SmartAIM

Wanneer u gebruik maakt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de met u overeengekomen dienst of opdracht uit te voeren of om u te benaderen voor een aanbieding van een van de diensten van SmartAIM of andere organisaties binnen de ORIBI Groep. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SmartAIM of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u ons contactformulier invult of een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SmartAIM of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

SmartAIM verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij u hiervoor van tevoren toestemming heeft verleend of hier een andere wettelijke grond aan ten grondslag ligt.

 

Bewaartermijn van de verwerkte gegevens

SmartAIM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het bereiken van de doelen waarvoor de gegevens verzameld worden. Indien er geen klantrelatie met u tot stand komt bewaart SmartAIM de gegevens niet langer dan 4 weken.

 

Verstrekking van de verwerkte gegevens aan derden

SmartAIM kan persoonsgegevens delen met de organisaties die deel uitmaken van de ORIBI groep.

SmartAIM verstrekt uw gegevens niet aan andere derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Of ter opslag van de gegevens op een externe server.

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Beveiliging

SmartAIM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SmartAIM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SmartAIM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met SmartAIM via ons contactformulier.

www.smartaim.nl is een website van SmartAIM. SmartAIM is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 505, 3990 GH, te Houten
Vestigingsadres: Meidoornkade 22, 3992 AE te Houten
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54687969
Telefoon: 085-401 0280
E-mailadres: info@smartaim.nl

Gegevens inzien, aanpassen of wissen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kun een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@smartaim.nl. SmartAIM zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.